bezárni

Sleduj Spadepoker.tv
aj na sociálnych sieťach!

spadepokertv spadepokertv
Csatlakozz a
SPADEPOKER PLAYERS-hez

Všeobecné pravidlá prispievania na Spadepoker.tv

Vážení blogeri,

každý z vás je povinný si prečítať a dodržiavať nižšie uvedené pravidlá blogovania na stránke spadepoker.tv. S každým z vás bude v budúcnosti jednané s predpokladom, že ste si tieto pravidlá prečítali a rozumiete im. V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na info@spadepoker.tv.

 

Všeobecné pravidlá prispievania na Spadepoker.tv

 

 1. Každý bloger je povinný pri registrácii vyplniť o sebe pravdivé údaje, najmä meno, priezvisko, a fotografiu svojho profilu. Tieto údaje slúžia na overenie jeho identity v prípade podozrenia, že ide o falošný profil. Prevádzkovateľ blogu má právo blogera v prípade podozrenia vyzvať aj na iné hodnoverné preukázanie svojej identity. Ak tak bloger neurobí, prevádzkovateľ blog zruší až do jej overenia.
 2. Blogovať možno iba pod vlastným menom a priezviskom, nie pod prezývkou či pseudonymom. Prevádzkovateľ môže povoliť pseudonym iba vo výnimočných prípadoch. Schválenie pseudonymu nie je nárokovateľné.
 3. Bloger môže publikovať články na pokrovú tému, nesmie však porušovať zákony Slovenskej republiky. Ak tak urobí, preberá za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.
 4. Bloger nesmie publikovať neoverené, skreslené a nepravdivé informácie, ktoré by mohli poškodiť dobré meno iných osôb či spoločností. Ak si to prevádzkovateľ vyžiada, bloger je povinný predložiť o svojich tvrdeniach všetky dôkazy, ktoré má k dispozícii a ktoré podporujú jeho tvrdenia v článku.
 5. Ak bloger zistí, že zverejnil nesprávne či nepravdivé informácie, musí text bezodkladne doplniť o opravu. Pri sporných témach a kritike iných osôb či subjektov ponúkne priestor na vyjadrenie aj protistrane.
 6. Prispievajte do blogov slušne bez vulgarizmov a hádok, chovajte sa priateľsky k ostatným blogerom a komentujúcim a buďte tolerantní voči ich názorom a dotazom. V textoch sa nesmú publikovať žiadne vulgarizmy s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné pre účelné dokreslenie témy, ktorej sa bloger venuje. Vulgarizmy v titulku a perexe sú zakázané bez výnimky, a to aj v prípade, že bloger použije skratky či vybodkované písmená.
 7. V blogoch sú zakázané nepravdivé, zavádzajúce a zveličujúce titulky a perexy, ktorých cieľom je neférovo prilákať pozornosť čitateľa.
 8. Medzi prevádzkovateľom a blogerom nie je žiadny pracovnoprávny vzťah.
 9. Na blogu je zakázané publikovať súkromnú korešpondenciu iných ľudí bez toho, aby mal autor povolenie dotknutých osôb. Výnimkou je oficiálna komunikácia s pokrovými klubmi alebo firmami v prípade, že zverejnenie korešpondencie je vo verejnom záujme pri odhaľovaní ich nečestných praktík atď.
 10. Bloger nesmie po zverejnení článku meniť dátum a čas publikovania.
 11. Bloger dáva svoj súhlas, že jeho články môže prevádzkovateľ kedykoľvek prebrať na titulnú stránku.
 12. Za publikovanie článkov z blogu na titulke, autorom neprináleží honorár s výnimkou prípadov, keď o tom rozhodne prevádzkovateľ.
 13. Je zakázané publikovať články, ktorých autorom nie je samotný bloger vrátane tých, ktoré preloží z cudzieho jazyka. Povolené je použiť iba časť takého textu za účelom jeho okomentovania, respektíve nevyhnutného doplnenia vlastného textu autora.
 14. Bloger nesmie porušovať autorské práva a citovať cudzie materiály bez uvedenia zdroja, respektíve zverejňovať fotografie, videá a audio nahrávky, na ktoré nevlastní autorské práva.
 15. Reklamné odkazy a propagácia iných webových stránok je povolená len po predchádzajúcom kontaktovaní redakcie spadepoker.tv. V článkoch sa ďalej nesmú propagovať vlastné či cudzie komerčné aktivity ani peňažné zbierky, ktoré nie sú oficiálne povolené MF SR.
 16. Každý bloger má prostredníctvom blogu na našej stránke možnosť propagovať svoj web/FB fanpage/youtube kanál a podobne. Zmienka o autorových aktivitách je povolená, zakázané sú ale čisto propagačné články slúžiace len ako reklama. Takéto články budú bezodkladne vymazané a autori môžu byť zablokovaní.
 17. V blogoch nie je dovolené žiadať o peniaze alebo staking. Taktiež je zakázané žiadať ostatných užívateľov a výmeny a prevody finančných prostriedkov či o obchodovanie s pokrovými softvérmi.
 18. Bloger nesmie prijať žiadny dar či inú výhodu výmenou za pozitívny alebo negatívny článok o darcovi či jeho aktivitách.
 19. Bloger musí poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť v prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s akýmkoľvek článkom blogera. Ak tak odmietne urobiť, v plnej miere zodpovedá za škody, ktoré svojím písaním spôsobil, vrátane škôd, ktoré pre prevádzkovateľa vyplynú z prehratého súdneho sporu.
 20. Publikovanie článkov na blogoch spadepoker.tv nie je právne nárokovateľné, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek registráciu blogera odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. Rovnako nie je nárokovateľné právo blogera mať svoje články na titulke.
 21. Názory blogerov vyjadrené v  článkoch nie je možné stotožňovať s postojmi prevádzkovateľa či redakcie spadepoker.tv.
 22. Prevádzkovateľ má právo za porušenie týchto pravidiel blogerom uplatniť sankcie – pri drobných prehreškoch upozorniť na porušenie a požiadať o nápravu, pri väčších alebo opakovaných prehreškoch zmazať článok, respektíve bez oznámenia deaktivovať celý blog (najmä v prípade propagovania rasizmu, xenofóbie či iného porušovania legislatívy SR).
 23. V prípade akýchkoľvek sporov o výklade týchto pravidiel má právo na definitívne rozhodnutie prevádzkovateľ.
 24. Rešpektujte moderátorov a administrátorov, nakoľko majú právo mazať príspevky. V prípade potreby môžu upraviť formátovanie, grafiku, odstrániť nevhodné údaje, texty a linky, ktoré nie sú v súlade s dobrými mravmi či týmito pravidlami.
 25. Užívajte túto možnosť a podeľte sa s pokrovou komunitou o svoj názor. Príjemné blogovanie!
X

Csatlakozz a SPADEPOKER PLAYERS-hez

Csatlakozz a SPADEPOKER PLAYERS-hez, add meg elérhetőségeidet és mi folyamatosan tájékoztatni fogunk nagyszerű ajánlatainkról az élő eventekre!

További
információk